Unreasonable refusal to hire: how to protect your rights

Labor Law
Myroshnychenko Anastasia
10.06.2021
Law Services - Unreasonable refusal to hire: how to protect your rights

 Відповідно до ч. 1 ст. 22 КЗпП забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу.
Таку відмову можна кваліфікувати як порушення трудового законодавства. А отже, роботодавцю загрожуватиме штраф на в розмірі 1 мінзарплати – 6000 грн (ст. 265 КЗпП)

     ➡️Однак ні в КЗпП, ні в інших чинних міжнародних і національних законодавчих актах, немає чіткої відповіді на питання:
❓Що розуміти під необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу
❓Яка відмова є обґрунтованою

     При цьому, у сучасних умовах працівник, претендуючи на укладення з ним трудового договору, повинен відповідати високим вимогам до його:
✅професіоналізму й компетентності
✅знань і досвіду
✅особистих, ділових і фізичних якостей

     ⚠️Існує позиція щодо законодавчого закріплення норми, за якою роботодавець може відмовити працівнику у прийнятті на роботу лише у таких випадках:
❌ відсутність вакантних робочих місць;
❌ недостатність або відсутність належної кваліфікації у особи, яка влаштовується на роботу;
❌ наявність обмежень, установлених законодавством щодо прийому на роботу;
❌ наявність обмежень за медичними показниками.

     ⛔️Згідно з цією позицією у всіх інших випадках відмову у працевлаштуванні працівника слід вважати такою, що суперечить трудовому законодавству.

     На жаль, такого роду підхід не знайшов закріплення ні в чинному, ні в проєктовому законодавстві. Проєкт Трудового кодексу України хоча й містить ст. 26 «Відмова у прийнятті на роботу», однак не містить відповіді на питання: “В яких випадках така відмова є правомірною⁉️

🔗Source: Yaroshenko OM Unreasonable refusal to hire: concept, essence, legal consequences. Problems of legality. Kharkiv. Вип. № 144. 2019. С. 71-81.