Необгрунтована відмова у прийнятті на роботу: як захистити свої права

Трудове право
Мирошниченко Анастасія
10.06.2021
Юридичні послуги - Необгрунтована відмова у прийнятті на роботу: як захистити свої права

 Відповідно до ч. 1 ст. 22 КЗпП забороняється необгрунтована відмова у прийнятті на роботу.
Таку відмову можна кваліфікувати як порушення трудового законодавства. А отже, роботодавцю загрожуватиме штраф на в розмірі 1 мінзарплати – 6000 грн (ст. 265 КЗпП)

     ➡️Однак ні в КЗпП, ні в інших чинних міжнародних і національних законодавчих актах, немає чіткої відповіді на питання:
❓Що розуміти під необґрунтованою відмовою у прийнятті на роботу
❓Яка відмова є обґрунтованою

     При цьому, у сучасних умовах працівник, претендуючи на укладення з ним трудового договору, повинен відповідати високим вимогам до його:
✅професіоналізму й компетентності
✅знань і досвіду
✅особистих, ділових і фізичних якостей

     ⚠️Існує позиція щодо законодавчого закріплення норми, за якою роботодавець може відмовити працівнику у прийнятті на роботу лише у таких випадках:
❌ відсутність вакантних робочих місць;
❌ недостатність або відсутність належної кваліфікації у особи, яка влаштовується на роботу;
❌ наявність обмежень, установлених законодавством щодо прийому на роботу;
❌ наявність обмежень за медичними показниками.

     ⛔️Згідно з цією позицією у всіх інших випадках відмову у працевлаштуванні працівника слід вважати такою, що суперечить трудовому законодавству.

     На жаль, такого роду підхід не знайшов закріплення ні в чинному, ні в проєктовому законодавстві. Проєкт Трудового кодексу України хоча й містить ст. 26 «Відмова у прийнятті на роботу», однак не містить відповіді на питання: “В яких випадках така відмова є правомірною⁉️

🔗Джерело: Ярошенко О. М. Необґрунтована відмова у прийнятті на роботу: поняття, сутність, правові наслідки. Проблеми законності. Харків. Вип. № 144. 2019. С. 71-81. 

Адміністративне право
Кримінальне право