Скасування арешту майна у кримінальному проваджені

Кримінальне право
Дєдов Євгеній
21.01.2021
Юридичні послуги - Скасування арешту майна у кримінальному проваджені

     Арешт обмежує права власника майна володіти та/або користуватись та розпоряджатись таким майном. Арешт майна у кримінальному провадженні застосовується суддями:

    • для збереження речових доказів;
    • спеціальної конфіскації;
    • використовує конфіскацію як вид покарання;
    • для забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням;
    • стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

      суддя чи суд накладає арешт на майно задля того, щоб майно не заховали, не зіпсували, не пошкодили, не знищили чи не відчужили, в тому числі не продали.

     Відповідно до ч.1 ст. 172 Кримінально процесуального кодексу України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності – також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

     Згідно з ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

     Подати клопотанням про скасування майна особа може звернутись у будь-який строк не обмежуючись у часі як під час досудового розслідування, так і під час судового. Арешт майна повинен бути скасований, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

     Заінтересовані особи, що подають клопотанням про скасування арешту, повинні звертатись до слідчого судді чи суду тієї ж територіальної юрисдикції, що й орган, який здійснює розслідування.  У порядку визначеному статтею 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

     Клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження – судом.

     Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

     Отже, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.