Скільки вільного від роботи часу може отримати студент денної форми навчання?

Трудове право
Мирошниченко Анастасія
04.01.2022
Юридичні послуги - Скільки вільного від роботи часу може отримати студент денної форми навчання?

     Скільки вільного від роботи часу може отримати особа, якщо вона навчається у виші на денній формі та працює повний робочий день за графіком день/ніч/день відпочинку/вихідний? 🙋‍♂️

Відповідно до ст. 218 КЗпП працівникам, які навчаються на останніх курсах вищих навчальних закладів, протягом 10 учбових місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів надається щотижнево при 6-денному робочому тижні один вільний від роботи день для підготовки до занять з оплатою його в розмірі 50% одержуваної заробітної плати, але не нижче мінімального розміру заробітної плати.

☝🏻 При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни, але за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.

     Також протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання навчальної роботи або складання державних іспитів працівникам може бути додатково надано ще 1-2 вільних від роботи дні без збереження заробітної плати.

Згідно зі ст. 52 КЗпП для працівників встановлюється 5-денний робочий тиждень з двома вихідними днями. При цьому тривалість щоденної робочої зміни визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності, які затверджує власник або уповноважений ним орган за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) підприємства, установи, організації з додержанням установленої тривалості робочого тижня (згідно зі статтями 50 і 51).

     Якщо на підприємствах, відповідно до характеру виробництва та умов роботи, встановлюється 6-шестиденний робочий тиждень, в такому разі тривалість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години. Загалом тривалість робочого тижня встановлюється власником або уповноваженим ним органом спільно з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) з урахуванням специфіки роботи, думки трудового колективу і за погодженням з місцевою радою.

     🎄 Напередодні святкових і неробочих днів, відповідно до ст. 53 КЗпП, тривалість роботи працівників, крім працівників, зазначених у ст. 51 КЗпП, скорочується на одну годину як при 5-денному, так і при 6-денному робочому тижні. Окрім того, напередодні вихідних днів тривалість роботи при 6-денному робочому тижні не може перевищувати 5 годин.

Відтак, якщо працівники навчаються на останніх курсах вишів, протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів мають право для підготовки до занять отримати при 6-денному робочому тижні щотижнево один вільний від роботи день. При 5-денному робочому тижні кількість вільних від роботи днів змінюється залежно від тривалості робочої зміни за умови збереження загальної кількості вільних від роботи годин.

     Загалом при підсумованому обліку робочого часу (хоча у законодавстві прямо про це не вказується) кількість наданих працівникові вільних від роботи днів може змінюватися, однак таким чином, щоб загальна кількість робочих годин звільнення працівника від роботи залишалася незмінною.

Загальна кількість вільних від роботи годин, призначених для підготовки до занять (упродовж 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів) за графіком 6-денного робочого тижня ділиться на тривалість зміни або щоденної роботи (норма кількості годин у зміну або в робочому дні) при інших режимах роботи.

     ☝🏻 Окрім того, за бажанням працівника, йому може бути надано додатково ще 1-2 вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломної роботи або складання державних іспитів.

Корпоративне право
Трудове право
Мирошниченко Анастасія
26.01.2021