Виявлення прихованих трудових відносин в Україні: практика Верховного Суду

Трудове право
Мирошниченко Анастасія
17.05.2021
Юридичні послуги - Виявлення прихованих трудових відносин в Україні: практика Верховного Суду

      Постанова Верховного Суду України від 08.05.2018 р. у справі № 127/21595/16-ц визначає основні критерії розмежування підрядних та трудових відносин.

Згідно з цим рішенням основною ознакою, що відрізняє відносини підряду від трудових, є те, що законодавством про працю регулюється процес організації трудової діяльності.

      За цивільно-правовим договором (ЦПД) процес організації трудової діяльності залишається за його межами. Метою ЦПД є отримання певного матеріального результату.

Підрядник, на відміну від працівника:

    • не підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку
    • сам організовує свою роботу і виконує її на власний ризик

      А от за трудовим договором працівник зобов’язаний виконувати не якусь індивідуально-визначену роботу, а роботу з визначеної однієї або кількох професій, спеціальностей, посади відповідної кваліфікації, виконувати визначену трудову функцію в діяльності підприємства.

Трудовий договір це угода щодо здійснення і забезпечення трудової функції. Після закінчення виконання визначеного завдання, трудова діяльність не припиняється.

      Предметом трудового договору є власне праця працівника в процесі виробництва, тоді як предметом договору цивільно-правового характеру є виконання його стороною певного визначеного обсягу робіт.

Ми вважаємо, що такі критерії є досить розпливчастими та їм не вистачає ясності, але це однозначно краще, ніж нічого!