Затримка з заробітньою платою, пенсією і соціальними виплатами. Коли чекати компенсацій за новими правилами?

Трудове право
Ішутко Сергій
26.02.2021
Юридичні послуги - Затримка з заробітньою платою, пенсією і соціальними виплатами. Коли чекати компенсацій за новими правилами?

 Нещодавно, а саме 23 лютого 2021 року, Президент України підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» № 1214-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 лютого 2021 року.

     У зв’язку з порушенням встановлених строків виплати заробітної плати підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати нарахування сум компенсації працівникам у разі її несвоєчасної виплати.

     Сума компенсації обчислюється як добуток нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць (після утримання податків і обов’язкових платежів) і приросту індексу споживчих цін у відсотках для визначення суми компенсації.

     Позитивним є те, що новий Закон встановив вичерпний перелік видів грошових доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація, та виключив з статті слово «інші», що значно полегшить його застосування, як громадянами так і роботодавцями, а також іншими суб’єктами виплат, та зменшить корупційні ризики, які пов’язані з відсутністю конкретики в Законі, що дозволяла недобросовісним суб’єктам виплати зловживати цим.

     Іншим позитивним моментом є те, що Законом збільшено перелік видів доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація та до пенсій, соціальних виплат, стипендій, заробітної плати додано ще такі види доходів, як: сума індексації грошових доходів громадян; суми відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я; кошти, що виплачуються особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

     Що стосується позитивної сторони змін, то вказаним Законом законодавець, підкреслив, що країна гарантує належний рівень соціальної безпеки та прозорий механізм нарахування компенсації особам, що отримали ушкодження здоров’я або каліцтво, та особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

     До негативних сторін, можна віднести те, що під час прийняття вказаного Закону, законодавцем залишено поза увагою інші види доходів, за порушення строків виплати яких громадянам має нараховуватися компенсація, наприклад: шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду. Зазначене фактично є порушенням принципу рівності громадян, що задеклароване в Конституції України.

     Однак, в загальному реалізація змін до Закону України «Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати» буде мати вагомий позитивний вплив на інтереси осіб, що отримали ушкодження здоров’я або каліцтво, та осіб, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

 

 

Якщо у Вас виникли додаткові питання,
для отримання консультації телефонуйте: + 38 096 016 111 2 
та/або пишіть: yurisvest@gmail.com