Дії при порушенні статті 44-3 КУпАП. #YurisvestРекомендує

Адміністративне право
Ішутко Сергій
12.04.2021
Юридичні послуги - Дії при порушенні статті 44-3 КУпАП. #YurisvestРекомендує

     По даним МОЗ України, кожного дня збільшується кількість інфікованих. У відповідь на пандемію Україна, як і більшість держав, запровадила жорсткий карантин і посилила відповідальність за порушення правил та заборон, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним хворобам. 

     Як зазвичай, в першу чергу страждає бізнес. Відповідно вже відомої статті 44-3  Кодексу України про адміністративні правопорушення  (КУпАП), зазначається, що порушення правил щодо карантину людей тягне за собою накладення штрафу на громадян від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн. до 34 000 грн.) і на посадових осіб – від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 34 000 грн. до 170 000 грн.).

     Держава посилила адміністративну відповідальність запровадивши підвищені штрафи за порушення карантинних заходів і санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних правил.

     Але, тим не менше, залишаються питання які повною мірою не зрозумілі.
     Хто уповноважений здійснювати перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення? Які основні вимоги до протоколу? На кого може бути складений протокол при порушенні ст. 44-3 КУпАП? Коли і як оскаржити дії уповноважених осіб?
Розглянемо кожне питання окремо.

     Хто уповноважений здійснювати перевірки та складати протоколи про адміністративні правопорушення?

Згідно статті 255 КУпАП, мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за статтею 44-3 КУпАП:

 • Національна поліція;
 • органи охорони здоров’я;
 • органи державної санітарно-епідеміологічної служби;
 • центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного законодавства, санітарного та епідемічного благополуччя населення (крім виконання функцій з реалізації державної політики у сфері епідеміологічного нагляду (спостереження) та у сфері гігієни праці та функцій із здійснення дозиметричного контролю робочих місць і доз опромінення працівників)
 • посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами (а у населених пунктах, де не створено виконавчих комітетів, – виконавчими органами, що виконують їх повноваження) сільських, селищних, міських рад.

     При складанні протоколу особі, яка притягається до відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, про що робиться відмітка у протоколі.

     Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності відповідно статті 268 КУпАП, має право:

 1. знайомитися з матеріалами справи;
 2. давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання;
 3. при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, чи іншого фахівця у галузі права;
 4. виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;
 5. оскаржити постанову по справі.

     ОБОВ’ЯЗКОВО!

     Особі, яка притягається к адміністративній відповідальності не може бути обмежене право на на отримання професійної правничої допомог. Воно гарантоване статтею 59 Конституції України, відповідно до якої кожен є вільним у виборі захисника своїх прав (З ухвали ВАСУ 23 травня 2017 року К/800/17264/17).

     Стаття 268 КУпАП передбачає право особи, яка притягається до адміністративної відповідальності при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката.

     За правилами статті 271 КУпАП, у розгляді справи про адміністративне правопорушення можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. Ці особи мають право знайомитися з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші права, передбачені законами України.

     Особа, яка складає протокол, зобов’язана згідно чинного законодавства внести наступні відомості, а саме (відповідно  Наказу МВС України № 1376):

 • дата і місце його складення, посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;
 • відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення);
 • місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;
 • нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення;
 • прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;
 • інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

     Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

     У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

     При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз’яснюються його права і обов’язки, передбачені статтею 268 КУпАП, про що робиться відмітка у протоколі.

Запам’ятай!

При складанні протоколу за порушення карантину, обов’язково вказується суть порушення (об‘єкт, суб‘єкт, об‘єктивна та суб‘єктивна сторона), тобто хто вчинив, які саме особа вчинила дії, їх кваліфікуючі ознаки, наявність умислу.

Якщо відносно Вас складають адміністративний протокол, Ви вправі вимагати від уповноваженої особи, яка складає цей протокол відповіді на наступні запитання:

 1. У чому полягає правопорушення ?
 2. Яке саме з порушень, передбачених ч.1 ст. 44-3 КУпАП Ви вчинили?
 3. Яким нормативно-правовим актом передбачено Ваш обов’язок чинити такі дії та відповідальність за невиконання цього обов’язку?

 

Отже, якщо відносно Вас складають адміністративний протокол, «Yurisvest» рекомендує:

 • В жодному разі не відмовлятися від підписання протоколу.
 • У разі незгоди з складанням протоколу про адміністративне правопорушення, перед його підписанням у протоколі можна написати: «з порушенням не згодний, письмові пояснення будуть надані до суду».
 • Забрати копію протоколу – ОБОВ’ЯЗКОВО.

     Пам’ятайте!

Однак для повного аналізу ситуації, пошуку необхідної нормативно правової бази, необхідно звернутися до адвоката, бо самостійними діями виходячи із практики можна тільки нахJдити.