Реформування у сфері будівництва 2021: чого очікувати?

Господарське право
Бондарева Наталія
12.03.2020
Юридичні послуги - Реформування у сфері будівництва 2021: чого очікувати?

   

       В Україні в березні 2020 року стартувала реформа в галузі містобудування. Необхідність запровадження даної реформи була зумовлена низкою чинників, серед яких, зокрема, обтяжливі дозвільно-реєстраційні процедури, що сприяли корумпованості надання будівельних послуг та створенню тиску на учасників ринку. Основними напрямками впровадження реформи містобудування стали реформування органів містобудування, автоматизація надання будівельних послуг, скасування ліцензування будівництва, впровадження сертифікації спеціалістів містобудування та запровадження обов’язкового страхування ризиків.

     Первинна концепція реформи системи містобудування мала відбуватися шляхом поступової реалізації наступних етапів: ліквідація Державної архітектурно-будівельної інспекції (ДАБІ); створення сервісної служби; перехідний період; мораторій на інспекційний держконтроль; створення Державної інспекції містобудування України; запуск нового реєстру; запровадження страхування.

     Першим кроком на шляху запровадження відповідних змін стало прийняття КМУ постанов від 13 березня 2020 року № 218 та № 219, що мали на меті реформування органів містобудування.

     Вищезгаданими постановами передбачалася ліквідація ДАБІ та створення натомість трьох нових центральних органів виконавчої влади, а саме: Державної сервісної служби містобудування України, Державної інспекції містобудування України та Державного агентства з питань технічного регулювання у містобудуванні, з розподілом між ними наглядових, контролюючих, дозвільних та реєстраційних функцій, реалізація яких раніше повністю була покладена на ДАБІ.

     До того ж Постановою уряду № 219 скасовано Постанову КМУ від 5 грудня 2007 року №  1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури», а також внесено зміни до Положення про Міністерство розвитку громад і територій України, якими Мінрегіон наділяється повноваженнями щодо прийняття рішення про призупинення, поновлення дії та анулювання ліцензій.

 

    Сертифікація на зміну ліцензуванню

     Як вже було зазначено у зв’язку з прийняттям Постанов № 218 та № 219 відбулося скасування порядку ліцензування, а питання про зупинення, відновлення дії й анулювання ліцензій віднесено до повноважень Мінрегіону замість ДАБІ.

     Раніше для отримання ліцензії на проведення робіт на об’єктах середнього та значного класів наслідків будівельні компанії зверталися до ДАБІ.

     Такі зміни запровадили механізм сертифікації відповідального виконавця робіт, що передбачає наступне: будівельні компанії в обов’язковому порядку найматимуть осіб з сертифікатами, які своїм електронним підписом завірятимуть відповідні будівельні документи та нестимуть за свої дії майнову та кримінальну відповідальність. Метою таких нововведень є уникнення отримання ліцензій компаніями за формальними ознаками та уникнення подальших зловживань з їхнього боку.

     Однак варто зауважити, що впровадження сертифікації відповідального виконавця робіт не мало наслідком повне скасування ліцензування. Тобто дане питання не було належним чином врегульовано на законодавчому рівні.

 

    Що пішло не так?

     Запропонована концепція реформи виявила свої очевидні недоліки, а саме: виникнення колізій законодавчого регулювання діяльності органів архітектурно-будівельного контролю; додаткове обтяження Держбюджету у зв’язку з необхідністю фінансування діяльності трьох нових органів.

     Таким чином, у зв’язку з тривалою відсутністю заходів щодо подальшого реалізації реформи та задля усунення недоліків запропонованих змін урядом у грудні 2020 року взято курс на зміну концепції реформи містобудування у 2021 році.

     Урядом на засіданні 16 грудня 2020 року було прийнято Постанову № 1339, якою відновлено дію постанови КМУ від 23 травня 2011 року № 553 та відповідно скасовано пункт 3 Постанови № 219. Такі дії сприятимуть відновленню контролю органів місцевого самоврядування за об’єктами класу наслідків СС1 та СС2.

     Надалі на засідання уряду від 23 грудня 2020 року Мінрегіон України представив новий план реформування будівельної галузі. Згідно з новим планом взято курс на продовження ліквідації ДАБІ. Однак на зміну ДАБІ має прийти новий центральний орган виконавчої влади – ДІАМ (Державна інспекція архітектури та містобудування України), функціями якого будуть здійснення архітектурно-будівельного контролю та нагляду у сфері містобудування. ДІАМ буде наділена функціями контролю за великими об’єктами підвищеної небезпеки СС3, прийняття рішення щодо прийняття в експлуатацію таких об’єктів та здійснення ліцензування діяльності з будівництва об’єктів СС1 та СС2.

   

 Якими будуть подальші кроки уряду?

     Наразі Мінрегіоном разом з робочою групою ведеться активна діяльність з розробки законопроекту. Також урядом взято курс на прийняття постанови про внесення змін до регуляторних актів сфери будівництва. До обговорення проекту постанови планується залучити громадськість та всіх заінтересованих осіб.

     Натомість першочерговим завданням є забезпечення нормального функціонування галузі будівництва під час перехідного періоду. Відтак на перехідний період (до законодавчого врегулювання усіх запланованих нововведень) планується здійснення дозвільно-реєстраційних функцій через електронну систему (ЄДЕССБ) та через органи місцевого самоврядування щодо об’єктів класу наслідків СС1 та СС2.

     Таким чином, залишається лише слідкувати за подальшими діями уряду щодо реалізації нового плану реформування будівельної галузі.

 

Як наразі отримати будівельну ліцензію?

     На сьогодні повноваження щодо надання будівельних ліцензій покладені на Мінрегіон. Порядок отримання ліцензії передбачає звернення до Мінрегіону шляхом направлення письмової заяви до канцелярії Міністерства. За результатом розгляду Міністерство у тридцятиденний строк приймає відповідне рішення. Натомість можливість отримання сертифікату фактично відсутня.